СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 2020-24 рр.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ – СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІ СТУПЕНЯ – КОЛЕГІУМ» № 51 ім. Г.О.ПОТЬОМКІНА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2020-2024 роки

development strategy 1 1I. Вступ.

Херсонський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня – колегіум» № 51 ім. Г.О. Потьомкіна Херсонської міської ради (далі – НВК № 51) діє відповідно до Статуту, затвердженого наказом управління освіти Херсонської міської ради від 29.04.2014 р. № 176.

Комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими чинними нормативно-правовими актами.

Серед головних завдань: забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти; створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство; забезпечення соціальної адаптації та готовості продовжувати освіту.

II. Місія, візія, пріоритетні напрями.

Місія закладу освіти спрямована на забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, навчання та виховання дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Візія полягає у забезпеченні рівня шкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; безпечних умов освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової діяльності; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази

Пріоритетні напрями:

1. Початкова шкільна освіта.
2. Середня освіта.
3. Виховання. Здорове та безпечне освітнє середовище.

III. Основні цілі та завдання

1. Початкова шкільна освіта.

1.1. Забезпечення виконання ліцензійного обсягу приймання дітей 6-7 річного віку (90 учнів).
1.2. Завершення переходу у 2021 році початкової ланки на Державний стандарт початкової школи із реалізацією Концепції «Нова українська школа».
1.3. Продовження оновлення матеріально-технічної бази класів початкової школи.
1.4. Відкриття перших класів на базі закладу дошкільної освіти № 22 (2020 рік).
1.5. Створення ЗЗСО І ступеня «Початкова школа «Основа» як окремої юридичної одиниці шляхом виведення підрозділу зі структури НВК № 51 м. Херсона (до 2024 року).
Очікувані результати: забезпечення наступності між дошкільною та початкової шкільною освітою; забезпечення потреб територіальної громади щодо підготовки дітей до навчання у школі та отримання учнями початкової освіти; перехід початкової ланки освіти на більш якісний та функціональний етап розвитку; Створення навчально-розвивального середовища в класах початкової школи відповідно до концептуальних стандартів НУШ.

2. Середня освіта.

2.1. Реорганізація ЗЗСО шляхом ліквідації навчально-виховного комплексу та створення двох юридичних осіб – ЗЗСО І ступеня «Початкова школа «Основа» та ЗЗСО ІІ-ІІІ ступеня «Ліцей інформаційних технологій № 51 ім. Г.О. Потьомкіна» до 2024 року.
2.2. Початок функціонування закладу загальної середньої освіти «Херсонський ліцей інформаційних технологій № 51 ім. Г.О. Потьомкіна» з 01.09.2024 року.
2.3. Забезпечення допрофільної та профільної освіти за напрямками –інформаційно-технологічному та суспільно-гуманітарному.
2.4. Створення STEM-лабораторії для посилення природничо-математичного компонента, поєднання із інноваційними технологіями (2021 рік).
2.5. Відкриття класу робототехніки (2021 рік).
2.6. Організація гуртка з робототехніки для учнів 5-7 класів (з 2020 р.)
2.7. Забезпечення функціонування сайту закладу та YouTube-каналів «Планета 51», «Центр дистанційного навчання» для організації дистанційного або змішаного навчання.
2.8. Введення електронного документообігу, електронної документації (класні журнали, електронні щоденники) з 2023 року.
Очікувані результати: організація освітнього середовища для учнів відповідно до вимог Державного стандарту; підвищення результативності навчання учнів, зокрема з предметів природничо-математичного циклу та мов; підвищення мотивації та результативності освітньої діяльності дітей та педагогів; профілізація освітнього процесу у 10-12 класах.

3. Виховання учнів. Здорове та безпечне середовище.

3.1. Запровадження системи НАССР в роботу харчоблоку.
3.2. Облаштування приміщень НВК автоматичною пожежною сигналізацією (2021 р.).
3.3. Створення фітнес-центру (2022 р.)
3.4. Уведення в урочну та гуртково-секційну роботу з дітьми нових видів спорту – петанк, корфбол (з 2021 р.).
3.5. Реалізація профорієнтаційної платформи щодо формування у випускників 9 класів професійно спрямованого вектору розвитку.
3.6. Співробітництво соціально-психологічної служби НВК із учасниками освітнього процесу з метою реалізації педагогіки партнерства.
3.7. Реалізація проєкту «Ефективна організація сортування сміття та побутових відходів» (2020-2024 рр.).
3.8. Створення інформаційної сторінки на Facebook (2020 р.)
Очікувані результати: посилення пожежебезпечності у НВК, підвищення рухової активності, мотивації учнів до занять фізичною культурою й спортом, поліпшення якості харчування дітей; створення комфортних умов перебування учнів у закладі освіти, формування їхньої особистості; вироблення стійких принципів уникнення агресії, непорозумінь, конфліктів будь-якого характеру.

Херсонський ліцей №51 © 2014 - 2024 Всі права застережені..
зроблено photografica